Важни промени в разписанието на влаковете от Троян

От 01.06.18 г. ще настъпят промени в часовете на заминаване на влакове от жп. гара Троян.Сутрешните влакове ще тръгват по -късно. Първият влак за деня ще за минава в 5.45ч. / до сега бе в 5.40ч./, а втория влак ще заминава в 7.50ч. / до сега бе 7.40ч./.

 
Всички връзки във възелни гари и възможности за пътуване ще бъдат запазени !!!
 
Повече информация може да намерите своевременно на страницата „ЖП. ГАРА ТРОЯН“ във фейсбук, в гарите и на сайта www.bdz.bg.


                           Желаем Ви, само хубави поводи за пътуване !!!!

 
 
 
 

    

РАЗПИСАНИЕ  ЗА ДВИЖЕНИЕТО  НА ВЛАКОВЕТЕ информа-

ция

денонощно:

064/

83-

11-

  33 и

0885/

39-

76-

94

От 01.06.18г. Вл № 24220 Вл.№ 24222 Вл.№ 24272 Вл.№ 24224
тръгва Троян 5.45 7.50  → 14.05 16.35
Калейца 5.54 7.59  → 14.14 16.44
Добродан 5.59 8.04  → 14.19 16.49
Ломец 6.03 8.08  → 14.23 16.54
Лешница 6.09 8.14  → 14.29 17.00
Абланица 6.16 8.21  → 14.36 17.08
Ловеч 6.40 8.44  → 14.59 17.32
Левски 7.42 9.39  → 16.03 18.33
Плевен 9.04 с ПВ 10.19 с БВ 16.50 с БВ  17.23 с ПВ 19.30 с ПВ
Свищов –– 11.25  → 17.25 20.16
Особености        

         Влака със ”се движи се в понеделник, сряда, петък и неделя!

От  01.06.18г. Вл № 24221 Вл.№ 24271 Вл.№ 24223 Вл.№ 24225 ТРОЯН:

0885/

01-

16-

85

ЛОВЕЧ:

0884/

40-

57-

  43 и

0887/

88-

75-

04

Свищов 4.35 –– 11.34 17.40
Плевен 5.00 –– 13.14 18.44
Левски 5.47 12.00 13.50 19.30
Ловеч 6.44 12.59 15.02 20.42
Абланица 7.07 → 13.22 15.27 21.06
Лешница 7.14 → 13.29 15.35 21.13
Ломец 7.20 → 13.35 15.41 21.19
Добродан 7.24 → 13.39 15.45 21.23
Калейца 7.29 → 13.44 15.51 21.28
 пристига Троян     7.37 → 13.52 16.00 21.37
Особености        

Влакове за    В а р н а                                                                                                                                       / Г.Оряховица, Търговище, Шумен /

 

 • !чрез БВ !

    Троян  5.45,

    Левски: пр. 7.42 – зам. 7.47,

    пристига :  Г.Оряховица 8.25

                       Търговище 9.49

                             Шумен 10.19

                      Варна 11.58

 • ! чрез  ПВ !

     Троян 7.50,                                                Не се движи    

     Левски: пр. 9.39 – зам.9.44,             Левски – Г.Оряховица

     пристига :  Павликени 10.03                      в неделя !!!

                              Г.Оряховица 10.40

 

! чрез  БВ със запазени места !

     Троян 7.50,

     Левски: пр. 9.39 – зам.10.10,

      пристига : Г.Оряховица 10.50

                             Търговище 12.16

                             Шумен 12.47

                       Варна 14.25

 • ! чрез БВ! * в понеделник, сряда, петък и неделя *    

     Троян 14.05,

     Левски: пр.16.03 – зам.16.15,

     пристига : Г.Оряховица 16.54

                             Търговище 18.24

                       Шумен 18.55

                             Варна 20.37

 

 • ! чрез БВ !

     Троян 16.35,

     Левски:  пр.18.33 – зам.19.13,

        Г.Оряховица: пр.19.51

        пристига : Търговище 21.26

                           Шумен 21.56

                           Варна 23.40    

                          

 

           

 

Влакове за  С о ф и я

                 / Плевен, Ч.Бряг, Мездра /

 

 • ! чрез  ПВ !

    Троян  5.45,

          Левски пр. 7.42 – зам.8.21 ,                                      

          пристига :  Плевен 9.04   

    Ч. Бряг: пр. 10.00 – зам.11.15,

  пристига :  Мездра 12.06

                      Враца 12.27

 

  

 • ! чрез БВ !

        Троян 7.50,                                        

        Левски: пр.  9.39 – зам. 9.51,

        пристига :   Плевен  10.19

                            Ч.Бряг   11.03

                            Мездра 11.38    

                София 13.10            

 

 • ! чрез БВ със запазени места ! * в понеделник, сряда, петък и  неделя *

   Троян 14.05,

   Левски: пр.16.03 – зам.16.20,

      пристига :  Плевен   16.50

                         Ч. Бряг 17.40

                         Мездра 18.17         

                         София 19.50

 

 • ! чрез ПВ !

        Троян 16.35,

        Левски: пр.18.33 – зам.18.45,

        пристига :  Пордим 19.10

                           Плевен 19.30

 

! чрез международен БВ !

        Троян 16.35,

        Левски: пр.18.33 – зам.19.19,

        пристига :  Плевен   19.46

                           Ч.Бряг 20.24

                           Мездра 20.59       

                           София 22.30

 

Влакове за  В и д и н

/  Враца, Монтана, Берковица, Лом  /

 

 • ! чрез ПВ !       

        Троян 5.45,                                      

        Левски: пр. 7.42 – зам. 8.21,       

        Ч.Бряг: пр.10.00 – зам. 11.15                 

        пристига : Мездра: пр. 12.06

                          Враца 12.27

             

   

 • ! чрез БВ !

  Троян  7.50,

        Левски: пр. 9.39  – зам. 9.51,           

        Мездра: пр.11.38  – зам.12.06 с ПВ до Враца, пр. Враца 12.27,

                                        – зам.13.39 с БВ до Видин,       

                     пристига :  Враца 13.53 ,  Монтана 15.01^

                                         Берковица 15.38^, Лом 15.48^

                                         Видин 16.50 ^ – с   прекачване

                 

 •   ! чрез БВ със запазени места ! *в понеделник, сряда, петък и неделя *      

     Троян 14.05,

     Левски: пр.16.03 –  зам.16.20,      

     Мездра:пр.18.17 – зам.18.49 с БВ,

     пристига :  Враца 19.03

                        Монтана 20.13^

        Берковица 20.50^

        Лом 21.08^

        Видин 22.15    ^ – с прекачване     

 

 •  

! чрез БВ !

    Троян 16.35,                                                                              Не се движи

    Левски: пр.18.33 – зам.19.19,                                                 Мездра – Лом            

    Мездра: пр.20.59 – зам.21.20, с БВ до Лом,                            в събота !!!

    пристига : Враца 21.34

                     Монтана 22.35^, !/в петък и неделя/!                                                                                                           Берковица 23.11^, !/в петък и неделя/!

                    Лом 23.25       ^ – с прекачване   

 

 

    Влакове за  Р у с е

                / Полски Тръмбеш, Бяла /

 

 • ! чрез ПВ !

   Троян 7.50 ,

   Левски:  пр. 9.39 – зам. 9.44,

   Г.Оряховица: пр.10.40 – зам.11.06,

   пристига : Полски Тръмбеш 11.47

                      Бяла 12.02

                      Русе 13.34

                      Русе Разпр. 13.48

 

 • ! чрез БВ и ПВ *в понеделник, сряда, петък и неделя *

      Троян 14.05,

      Левски:   пр.16.03 – зам.16.15,

      Г.Оряховица пр. 16.54 – зам. 17.40,   

      пристига :  Полски Тръмбеш 18.26

                          Бяла 18.41

                          Русе 20.03

                          Русе Разпр. 20.13

 

 • ! чрез БВ !

     Троян 16.35,

     Левски:   пр.18.33 – зам.19.13,

     Г.Оряховица:  пр. 19.51

     пристига :  Полски Тръмбеш 20.40

                          Бяла 20.54

                          Русе 22.08

                          Русе Разпр. 22.21

Влакове за   Д о б р и ч и   Кардам

 

 • ! чрез БВ и ПВ !

          Троян 7.50,                               

          Левски: пр.  9.39 – зам.10.10,       

          Повеляново: пр.14.01 – зам.14.12,  

         пристига : Добрич: пр.15.27    

                           Кардам 18.28    

 • ! чрез БВ и ПВ !

*в понеделник, сряда, петък и неделя *

Троян 14.05,                               

Левски: пр. 16.03 – зам. 16.15,       

Повеляново: пр. 20.13 – зам. 20.24,  

пристига : Добрич: пр.22.00

 • ! чрез БВ !

Троян 16.35,              

     Левски:  пр.18.33 – зам. 1.47,

     Повеляново: пр. 5.49 – зам. 6.51,  

     пристига :  Добрич   8.12

                        Кардам 10.13

                 

Влакове за Дулово  и С и л и с т р а

 • ! чрез ПВ !

     Троян 7.50,

     Левски:  пр. 9.39 – зам.  9.44,

     Г.Оряховица: пр. 10.40 – зам. 11.06,

    Русе:  пр.13.34 – зам.17.32,

    Русе разпределителна: пр.17.40 – зам.18.35,   

    Самуил:  пр.20.15 – зам.20.46,

    пристига :  Дулово 22.10   

                       Силистра 23.18

 

! през Каспичан чрез БВ !

    Троян  7.50,

    Левски: пр. 9.39 – зам.10.10,

    Шумен  пр.12.47 – зам. 18.55,

    Каспичан: пр.19.13 – зам.19.30

    Самуил: пр. 20.21 – зам. 20.46,

    пристига :   Дулово 22.10

                        Силистра 23.18

 • ! през  Каспичан чрез БВ и ПВ ! * в понеделник, сряда, петък и неделя *     

    Троян  14.05,

    Левски:  пр.16.03 – зам.16.15,

    Каспичан: пр.19.13 – зам.19.30,

    Самуил:  пр.20.21 – зам. 20.46,

    пристига :   Дулово 22.10

                        Силистра 23.18

 • ! чрез директен БВ от Левски !

Троян 16.35,

     Левски: пр.18.33 – зам.  23.45,

     Русе: пр. 2.37,              

     пристига :   Дулово  5.57

         Силистра 7.00

 

 Връзки  за Южна  България през   Г.Оряховица

 • ! през Дъбово, чрез БВ !

     Троян 5.45,

     Левски:   пр. 7.42 – зам. 7.47,

     Г.Оряховица:пр. 8.25 – зам. 8.53,

  Дъбово: пр. 11.02 – зам.11.13,

        пристига: Сливен 12.18, Бургас 13.42;

Тулово: пр. 11.09 – зам. 11.17,

                 пристига:  Павел Баня 11.49,  Карлово12.30, Баня 13.54^,  Хисар 14.49^

 Ст.Загора: пр. 11.56 – зам.12.57 с БВ до София,

                 пристига:   Димитровград  14.04 ,

                                    Пловдив 15.06

 • ! през Дъбово чрез ПВ !

       Троян 7.50,

       Левски:  пр. 9.39 – зам. 9.44,

       Г.Оряховица:  пр.10.40 – зам.11.35,

  Дъбово:  пр. 14.02 – зам.14.27 с ПВ до Зимница,

                  пристига:  Сливен 15.40,

       Зимница: пр.16.05. – зам.16.43 с БВ до Варна,

       Карнобат: пр. 17.07 – зам. 17.24 с ПВ,

                         пристига : Бургас 18.40;            

  

     Ст.Загора: пр. 14.52 – зам. 15.03 с ПВ до Пловдив,

                      пристига : Чирпан 16.01, Пловдив 17.15

 

     Ст.Загора :                  – зам. 15.34 с БВ до Варна,   

           Карнобат: пр. 17.07 – зам. 17.24 с ПВ,

                           пристига : Бургас 18.40;

 

! през Шумен-Комунари, чрез БВ със запазени места и ПВ !

  Троян 7.50,

  Левски:   пр. 9.39 – зам. 10.10,

  Шумен: пр. 12.47 – зам. 14.05 с ПВ до Комунари,  

  Комунари:  пр.15.05 – зам.15.15,

     пристига:  Карнобат : 17.05

                        Бургас 18.40

 • ! през Дъбово чрез БВ !

       Троян 16.35,

       Левски:  пр. 18.33 – зам. 19.13,

       Г.Оряховица:  пр.19.51 – зам. 20.05 с МБВ за Димитровград,

          Ст.Загора: пр. 22.49 – зам.  1.20 с БВ до Варна, пристига: Ямбол  2.07, Карнобат:  2.52;

                                             – зам. 1.28 с БВ до София, пристига : Чирпан  2.12, Пловдив  3.15;

                                             – зам. 3.26 с БВ до Бургас, пристига :  Бургас 5.51;

                    

 

          пристига:  Димитровград 23.55   

 

Легенда:

ПВ – пътнически влак

БВ – бърз влак

 

смяната във възелни гари е означена :

 1. – име възелна гара:  пр. ….ч.  – зам. ….,  или 2. – крайна гара  … час ^, като знака ” ^“ показва, че има смяна, без да се посочва възелната гара.

 

        ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ВЪВ  ФЕЙСБУК НА СТРАНИЦАТА    “ ЖП. ГАРА ТРОЯН “  !   

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button