ОБЯВИХА НОВИТЕ ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА В ТРОЯНСКО

Марияна Миткова НУ“Христо Ботев“Троян

На 25 и 26-ти юни т.г в Регионалният инспекторат по образование в Ловеч се проведе конкурса за избор на директори на училища  от Ловеч област. За Троян имаше кандидати за три училища, другите общини кандидатите се бореха за едно  – Априлци, Градежница, Глогово и Тетевен

Желаещите за тази длъжност в община Троян  бяха Ралица Бенчева( за ОУ“Иван Хаджийски), Мариана Миткова(НУ“Христо Ботев“) и Кремена Стойчева и Анелия Подаяшка(Обединено училище“Иван Вазов“Дебнево“).

Ралица Бенчева ОУ“Иван Хаджийски“Троян

Конкурсът се проведе на 3 етапа. Първият бе по документи.За община Троян бяха допуснати НУ „Христо Ботев“ -Мариана Митова; ОбУ „Иван Вазов“ с. Дебнево; Анелия Подаяшка(тя не се явила на 2-ри и трети етап) и Кремена Стойчева. Също бе допусната и Ралица Бенчева , която кандидатстваше за директор на ОУ „Иван Хаджийски“ гр.Троян

Обединено училище“Иван Вазов“Дебнево“

На вторият етап претендентите положиха писмен изпит под формата на тест от 50 въпроса свързани със  тяхното познаване на Законите  и наредбите за работата на един директор. Финалният, трети етап бе „Събеседване“ с комисията. В нея участваха Иванка Джабраилова- Община Троян, по един представители на Обществените родителски съвети от съответните училища. Имаше и представител на РУО-Ловеч, както и от Министерството на образованието и науката. По време на устният изпит бяха задавани въпроси към участниците в конкурса свързани с работата на директора на училището и с визията му за учебното заведение.

Здравка Петрова

 Утре ,28.06.2018 , спечелилите конкурса Ралица Бенчева, Мариана Миткова и Кремена Стойчева ще получат своите назначения. В ОУ“Васил Левски“ ще има временно изпълняващ длъжността директор – Здравка Петрова, поради необявяване на конкурс за това място. В останалите учебни заведения няма промяна.

Ралица Бенчева миналата година бе временно изпълняващата дейност директор до конкурс.. Журналистка и с педагогически опит в СУ“Васил Левски“, завършила българска филология в Шумен. Мариана Митова- дългогодишен преподавател в  училището и след смъртта на директора Митов, тя също бе временно изпълняваща директор. Здравка Петрова -учител познаващ много добре проблемите на орешашкото училище. Кремена Стойчева е била преподавател по Български език и литература 5клас в обединеното  училище

ПО ИНФОРМАЦИЯ НА РУО ЛОВЕЧ

 

 

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button