Министерство на културата открива производство по издаване на статут с категория „национално значение“ на църквата „Св. Николай Летни“ в с. Гумощник

С писмо от 05.07.2018 г. Министерство на културата информира Община Троян, че открива производство по издаване на общ административен акт за предоставяне на статут на църква „Св. Николай Летни“, мах. Селце, с. Гумощник, с класификация на архитектурно-строителна, художествена и историческа недвижима културна ценност от Възраждането с категория „национално значение“.

Църквата „Свети Николай Летни“ в селото е една от най-значимите архитектурно-строителни, художествени недвижими културни ценности от Възраждането, със своята иновативност в архитектурата, стилова пъстрота в българското възрожденско изобразително изкуство и автентичен вид.

Построена е през 1839 г. без издаден султански ферман. Тук са работили едни от най-известните майстори, марангози и зографи от XIX-ти век.

Архитектурата на сградата е ярък образец на местните строителни традиции и влиянието на близките школи през Възраждането. Придобиването на статут на обект от национално значение създава предпоставки църквата да получи европейско финансиране.

На обекта е посветена и една от 150-те причини да посетиш Троян през 150-та годишнина на града, които може да откриете на https://visit.troyan.bg/150-prichini

Свързани статии

Back to top button