Треньорите на спортните клубове в Троян имаха среща с общинското ръководство

Във връзка с поет ангажимент пред представителите на спортните клубове в Троян, кметът Донка Михайлова и ресорният заместник Розалина Русенова домакинстваха на среща с треньори от почти всички клубове, представени в Троян. Участие в срещата взеха още началникът на отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ Иванка Джабраилова и главният експерт „Младежки дейности и спорт“ в Община Троян – Тодор Комитов.

Срещата се проведе с предварително определен дневен ред, засягащ основни въпроси и проблеми свързани с развитието на спорта в Троян, но бяха разгледани и теми, поставени от треньорите.

По време на срещата беше обсъдена необходимостта от изменения и допълнения в Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Троян. Обсъдени бяха отново и критериите, начина и сроковете за избор на „Спортист на годината“ и „Треньор на годината“. Тук бяха разгледани предложения за обособяване на класация за спортисти до 16 годишна възраст. Спортните клубове поеха ангажимент да изпратят в писмен вид до администрацията своите предложения по тези теми, в срок до 15.10., като през месец ноември ръководството на общината ще организира нова среща за обсъждане на всички предложения.

Участниците в срещата обсъдиха проблемите на спортната база, уточнени бяха дати за предстоящи спортни събития. Представителите на администрацията и на спортните клубове се обединиха около идеи за съвместна работа в посока развитие на спорта в Троян, с особен акцент към подкрепата на детско-юношеския спорт.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button