ВАЖНО!!!НОВИ ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО!

Комисията по безопасност на движението разгледа транспортните схеми за временна организация на движението при започване работата при АИР-а

На 18.07.2018 г. Комисията по безопасност на движението проведе извънредно заседание. В заседанието взеха участие представители на Община Троян, РУ на МВР гр. Троян, РСПБЗН – гр. Троян, Областно пътно управление, ОП „Комунални услуги“ и други. Като основна точка залегна временната организация на движението и транспортните схеми, по време на изпълнение на строително-ремонтните дейности по обект „Реконструкция кръстовище ул. „Васил Левски“ и ул. „Минко Радковски“ /при АИР/“.

След броени дни, на 23-ти юли, се открива строителната площадка за най-мащабния проект в община Троян за 2018 г. Работата на терена ще предизвика затруднения в преминаването на участниците в движението. Изготвена е схема на временна организация в 5 етапа на изпълнение. Етапите са така обособени, че ул. „Васил Левски“ да е затворена за възможно най-кратко време. За обходни улици ще се използват ул. „Радецки“, ул. „Хр. Ботев“ и улиците „Тома Хитров“ и „Стара планина“.

Графикът на изпълнение на етапите и транспортните схеми ще бъдат допълнително публично оповестени, а изпълнителят следва да обозначи обходите на движение. Транспортните схеми са съгласувани с Областно пътно управление и приети единодушно от състава на Комисията. Екипът на администрацията и институциите ще следят за осигуряване на авариен достъп при необходимост и стриктно спазване на разпоредбите.

На заседанието бяха разгледани и няколко допълнителни точки по постъпили сигнали на граждани, като: искане за ограничаване на скоростта на движение по главната улица на с. Борима (в района на училището), като искането ще бъде изпратено до Областно пътно управление за техническо решение по компетентност, тъй като участъкът е следа на републикански път III-402. Разгледано бе искането за ограничаване скоростта на улица в с. Терзийско, при заведение в селото, като бе гласувано поставяне на знак с ограничаване на скоростта до 30 км/час. Комисията потвърди решението за частично затваряне на ул. „Опълченска“ всеки четвъртък, по време на провеждане на пазар, при което в едното платно може да бъдат паркирани автомобили, а другото остава за движение.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button