ИВАН ЧАКЪРОВ С УДЪЛЖЕН ДОГОВОР КАТО УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ – ОРЕШАК

На редовната сесия  на Общински съвет Троян направи промени  и допълни Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел. Вх.№ ОбС-310/16.07.2018

Иван Чакъров, досегашен управител на Национално изложение на художествените занаяти и изкуства-Орешак ЕООД да бъде удължен с 3 години съгласно правилата за избор на ръководители на Общински фирми.

  • Договорите за управление и за контрол в едноличните търговски дружества с общинско участие се сключват за срок до 3 години, от кмета на общината на основание решението на Общинския съвет за определяне на органите за управление и контрол или на основание резултата от проведения конкурс – с лицето, излъчено за спечелило конкурса.

(2) При наличие на добри икономически показатели договорите по ал.1 могат да бъдат продължени за нов период от кмета на  общината, след решение на общинския съвет.“

Иван Чакъров след конкурси през 2009(конкурент му бе  досегашният управител  Стоян Стоянов) и 2012год  е ръководител на общинската фирма. През 2015 год. договорът му е удължен с 3 години заради  ръст в приходите в сравнение с предходни години.

Националното изложение в Орешак благодарение добрия мениджмънт от страна Чакъров се превърна в Международен център на художествените занаяти, много нови идеи се реализираха. Също така едно от важната предпоставка за удължаване срока на управителя,че  той и екипа съумяват да съхранят  и развиват материалната база на дружеството.

Иван Александров Чакъров е богослов по образование, специализирал е във “Фридрих-Александер-Университет” в Германия, 12 години е преподавател в Богословския факултет на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново.От 2009 досега е неизменен управител на Националното изложение

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button