В Тетевен провериха фирми, занимаващи се с дървесина

На 17 август на територията обслужвана от РУ Тетевен е проведена съвместна операция с участието на тетевенски полицаи, служители на Зонално жандармерийско управление – Плевен и контролните органи на РДГ-Ловеч и НАП-Велико Търново. Извършени са проверки за установяване и документиране на закононарушения свързани с добива, транспортирането, съхранението, преработката и търговията с дървесина и недървесни горски продукти. Проверени са били 5 /пет/ търговски обекти, 43 МПС, 2  домашни адреса и 71 лица. За установени нарушения са съставени 4 фиша и 1 акт по ЗБЛД, в 1 търговски обект регистриран по Закона за горите е констатирано 1 нарушение по ЗГ като е съставен акт и е взето отношение от органите на РДГ Ловеч и 3 /три/ нарушения на Наредбата за регистрацията и отчитането на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, за които е взето отношение от представителите на НАП-Велико Търново.

Троян експрес

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button