ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В УЛИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ НА БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА, ПОСТЪПИХА В ОБЩИНА ТРОЯН – ГАЛЕРИЯ

ЩАСТЛИВА ПОСЕТИТЕЛКА НА УЛИЦАТА НА ЗАНАЯТИТЕ С КРАСИВ ВЕНЕЦ

Всяка година интересът към Улица на занаятите расте и все повече занаятчии от цялата страна изявяват желание да представят своите произведения на Български фестивал на сливата.

ТВОРБА ОТ КАМЪЧЕТА И ДЪРВО

Комисия, назначена от Кмета на Община Троян, разгледа всички заявления на желаещите да се включат в традиционната Улица на занаятите, постъпили в администрацията. Над 100 заявления бяха подадени в обявения срок. През настоящата година бяха оповестени нови правила, според които участие в Улица на занаятите се допуска единствено за лица, притежаващи Майсторско свидетелство или диплома (удостоверение), удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата или занаятите. Копие от документа беше изисквано задължително към Заявката за участие. Разпределянето на терените се извърши от Комисията, на база посочената в заявлението информация за предмет на дейност, възможност за демонстрация на занаяти или художествени изкуства, снимков материал на собствените занаятчийски произведения или произведения на художествените изкуства, опит от предишни участия.

Тазгодишното издание ще генерира и допълнителни приходи на Общината, тъй като вече всеки занаятчия ще заплаща такса за участието си на празника.

Керамика, накити, художествени облекла, пирография, сувенири от кожа, икони и много други произведения на 100 български майстори ще бъдат част от пъстрата Улица на занаятите. Специално място ще има и за плодовете, чиито празник се отбелязва – сливи, изделия от сливи и сливова ракия.

 

 

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button