ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В ТРОЯН РЕШИ ДА ПОДПОМОГНЕ 6 МЛАДЕЖИ

6 млади хора от община Троян ще бъдат финансово подпомогнати от Общинския съвет. Това решение взеха на поредното си заседание съветниците от местния парламент.

Точка 27 бе предложение  за отпускане на еднократна помощ от 800 лв на Ирфан Исметов Чаушев на 21 години от с. Борима, ул. „Тотка Съева“ № 7. Вх.№ 378/13.09.2018 .  Троянските  избранници  предложиха да бъде увеличена помощта за Чаушев  с200 лв. С пълно съгласие съветниците  решиха,че  предложението е разумно и гласуваха за финансова помощ от 1000 лв

С решениe от 27.09.2018г Управителният съвет  на  Фондация „Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца е  разгледала  постъпилите 5 броя молби-декларации на студенти – медици  за отпускане на материално подпомагане заедно с приложените към тях документи. След разглеждането им констатира, че са налице установените условия за материално подпомагане. 

През март тази година Общото събрание на фондацията определи начина на материално подпомагане на студенти по медицина за учебната 2018-2019 г. да бъде под формата на еднократни помощи два пъти годишно за заплащане на такси за обучение.  След обявен конкурс   по документи и успех  в сайта Фондация „Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца определи кои ще бъдат младежите.

Таксите за обучение в държавните висши училища за учебната 2018-2019 г. са утвърдени с Решение №286/26.04.2018 г. на Министерския съвет. За професионално направление Медицина за учебната 2018-2019 г. годишните такси за обучение на студентите в МУ – София и МУ – Плевен, са в размер  на 900 лв. (II-VI курс), а първи курс в МУ – Плевен таксата е 1000 лв.

С единодушно съгласие общинските съветници решиха, че  и  студентите –  медици могат да получат финансово подпомагане. 

Честито на младите хора и им пожелаваме да сбъдват мечтите си!

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button