Честит празник на всички служители от МВР

Честит празник на всички работещи в Министерството на вътрешните работи (МВР)!

Поздравления за неуморния труд и за всеки миг, в който се опитвате да бъдете по-силни, по-находчиви и по-решителни, за това че въпреки напрежението и несгодите изпълнявате служебните си задължения!

С пожелания за здраве, късмет, щастливи мигове и повече позитивни емоции за Вас и Вашите семейства!
Честит празник !

Честването на 8 ноември, като професионален празник на българските полицаи е въведено през 1924 г. по инициатива на Софийския градоначалник о.з. подполковник Георги Кисьов. За определяне на светеца – патрон на полицията, е потърсена консултация от Светия синод. Писменото мнение на Митрополит Стефан изяснява: “Всички ангели, които са отредени да се борят за мира и правдата, за реда и справедливостта се намират под началството на великия Архистратег Михаил. Този празник, който олицетворява и на небето ред, власт и дисциплина и царуване на истината, правдата и любовта, много подхожда на патронен празник на полицията, която има за цел да се грижи за реда, спокойствието, сигурността и спазване на законите в страната, чрез които се гарантират животът, имотът и свободата на гражданите”.
С телеграма № 7932 от 24-ти септември 1924 година, министър Русев нарежда на столичния градоначалник и окръжните управители: „За патронен празник на цялата полиция в царството се определя Св. Архангел Михаил – 21-ви ноември /8-ми ноември – нов стил/. Така 8-ми ноември е честван тържествено като патронен празник на полицията от 1924 до 1943 г.
На 29 януари 1999 г. с решение № 38 на Министерски съвет, традицията 8-ми ноември да се чества като професионален празник на българската полиция, е възстановена“,
цитирано от Троян експрес експрес

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button