Прекратяват договора за линията София – Врабево

Община Троян информира всички ползватели на автобусна линия София-Врабево, че от 21.11.2018 г. Общината прекратява договор с превозвача ЕТ „Импорт-Експорт 2000 – Величко Величков“, гр. Плевен, поради неизпълнение на задълженията на фирмата изпълнител по превоз на пътници.

На 19.02.2018 г., след проведена процедура по ЗОП, Община Троян сключи договор с ЕТ „Импорт-Експорт 2000 – Величко Величков“, гр. Плевен, който влезе в сила от 01.03.2018 г., за срок от 5 години. На 5 ноември изпълнителят подава уведомление до Община Троян, в което се казва че превозвачът желае прекратяване на сключения договор, поради невъзможност за изпълнение на задълженията. На 9.11.2018 г. Община Троян информира изпълнителя с писмо с изх. №РД-3067/ 9.11.2018 г., че договорът може да бъде прекратен с двумесечно предизвестие, или считано от 05.01.2019 г. Поради констатирано с протокол на кметство с. Врабево неизпълнение на обществения превоз и на основание чл. 28, ал. 3 от сключения договор, считано от 21.11.2018 г. Община Троян прекрати договора с ЕТ „Импорт-Експорт 2000 – Величко Величков“, гр. Плевен.

Заместник-кметът Ангел Ангелов проведе в същия ден разговор с ЕТ „Грация – Геновева Краева“, гр. Ловеч, като се очаква фирмата да подаде оферта за обезпечаване на линията. Всички жителите на общината ще бъдат уведомени допълнително за датата на сключване на договор с нов превозвач.

ОБЩИНА ТРОЯН

Свързани статии

Back to top button