Фирма КАРТГЕО ООД – Троян с първа награда за туристическата карта на Община Созопол в Национален конкурс за карти

Юбилейното 20-то издание на Световния ден на Географските информационни системи (ГИС), организирано от ЕСРИ България, приключи с рекорден брой участници – близо 700 от над 150 организации. Сред основните й акценти бяха проведената научна конференция,  откритата изложба на съвременна картографска продукция и стари карти и присъствието на водещи специалисти от ЕС и НАТО.

В категория „Печатна карта“ полковник Иван Инковски – началник на Военно-географската служба и председател на междуведомственото жури на конкурса, връчи първа награда на КАРТГЕО ООД – Троян и ГЕОПАН – Бургас за създаването на първата сертифицирана едромащабна туристическа карта на Община Созопол.

Картата е създадена по инициатива на черноморската община, която беше домакин на 7-та международна конференция по картография и ГИС състояла се през лятото на тази година. Конференцията в Созопол показа недвусмислено нарасналия международен авторитет на българската картографска общност.

Конкурсът е организиран в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на туризма и Министерство на културата.

Фирма „КАРТГЕО” ООД е основана през 2004 г. и разполага с екип от професионалисти с богат опит в областта на геодезията, топографията, картографията, ГИС и програмирането.

Екипът на „КАРТГЕО” ООД се състои от специалисти с доказан опит в структорите на Военно-географската служба на БА, в ръководството и управлението на фирми, получили национално и международно признание в сферата на геодезията, картографията и ГИС.
Натрупаният опит гарантира оптимални решения при проектиране, внедряване и поддържане на информационни системи; извършване на картографски и геодезически дейности; изработване и издаване на рекламни материали; консултантски услуги.
Съчетаването на богат професионален опит в областта на картографията и дългогодишно участие на част от екипа на фирмата в структурите на Планинската спасителна служба, позволява проектиране и изработване на професионални туристически карти с висока потребителска стойност.
„КартГео” ООД залага изключително на кадровия потенциал, като провежда политика на приемственост между кадри с доказан практически опит и дипломирани отлични млади специалисти.

 

https://www.cartgeo.com/novini и БНР

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button