Районната прокуратура в Троян е предала на съда касиер

Районна прокуратура – Троян, е внесла в съда обвинителен акт срещу касиер за присвояване на над 32 хиляди лева чужди пари. Това съобщават от Апелативната прокуратура във Велико Търново.
За периода от 1 декември 2010г. до 31 юли 2016г. М. Б. в Троян, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на касиер на ВСК при КТ „Подкрепа“ към „Балканфарма Троян“ АД, противозаконно е присвоила сумата, представляваща членски внос на 36 броя членове на ВСК.
От 2010 г. до лятото на 2016 г. обвиняемата е съвместявала работата си на председател и на касиер на ВСК при КТ „Подкрепа“ при „Балканфарма Троян“ АД.Съгласно правилника на ВСК минималният размер на месечния членски внос бил 10 лева, а максималният размер на отпускания кредит бил 1000 лева, с максимален срок на погасяване от дванадесет месеца.
В края на 2012 г. е осчетоводила част от поверените й пари по неверен начин. За целта направила дубликат на личните картони, които предоставяла при ревизиите. Така за периода от 1 декември 2010 г. до 31 юли 2016 г. обвиняемата е присвоила парите от получен от членове на касата, но не внесен от нея по разплащателната сметка, членски внос и от изтеглени от разплащателната сметка суми по заявени кредити от членове на касата, но непредадени на кредитополучателите.
Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button