Коледен разговор за България с доброданката Ангелина Иванова

Тя е дъщеря на  фолклориста  д-р Тодор Иванов Живков и проф. Веска Кожухарова - социолог

Учителката в голямото троянско училище СУ „Васил Левски“ Ангелина Иванова вече е доктор на педагогическите науки. Преди няколко месеца тя е защити дисертационния си труд на тема „Социални проблеми на отпадналите и необхванати от училище“ – една твърде актуална и трудна тема за родната образователна система днес. Дисертацията е защитена в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, катедра „Социална работа“, с научен ръководител доц. д-р Живко Жечев (ШУ) и рецензент проф. д-р Лучиян Милков (УНСС).

В момента е преподавателка по българдки език в град Павлодар, Казахстан , на етнически българи. Тя замина там след конкурс в Министерството на образованието.

Сега публикуваме едно нейно интервю от миналата 2019-та  година, точно на същата дата – 05.01.

В навечерието на Новата година  Анета Божидарова  от AGRO TV проведе  Коледен  разговор за България с трима интересни събеседници – стопанинът на юнашкия тиган, един млад фотограф и доброданката, учителката  по български език в СУ“Васил Левски“ Троян, Ангелина Иванова.

Тя е дъщеря на  фолклориста  д-р Тодор Иванов Живков и проф. Веска Кожхарова – социолог . “ От векове наред селото е било свързано със земята. Сега в момента се намираме в някакъв преходен период в който се променят нещата“, казва Ангелина Иванова. Тя засяга и проблема за обаразованието,  но по – добре читателите да изгледат филма.

Обновена

 

Related Articles

Back to top button