Обявление за работа

Община Троян в обявила  със заповед на кмета на общината  от 23.01. 2019г работно място за длъжността „Оперативен денонощен дежурен“ към Общинска администрация-гр.Троян – по трудово правоотношение, по документи и събеседване.

Изисквания са кандидата да има средно образование и не се изисква професионален опит

Необходими документи за кандидатстване:

  • молба;
  • автобиография ;
  • копие на диплома за завършено образование;
  • копие на трудова книжка;
  • медицинско свидетелство.

Основната цел на длъжността е осъществяване на денонощно оперативно дежурство, поддържане на готовност за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение и спазване на пропускателния режим на общината.

Кандидатите могат да се запознаят  с длъжностната характеристика в кабинет № 21 на Общинска администрация – гр.Троян.

С отговарящите на условията кандидати ще се проведе събеседване относно отговорностите произтичащи от длъжностната характеристика.

Документите ще се приемат от 30.01.2019 година до 08.02.2019 година включително в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация Троян, след представяне оригиналите за сверка в стая №21.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button