Съдят двама за причиняване на смърт на работник при сеч на дървета в Ловеч

Окръжна прокуратура – Ловеч внесе в съда обвинителен акт двама за причиняване на смърт на работник при дърводобив, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Обвинението срещу Я. К. е за това, че на 27.06.2013 г., около 15,20 часа в собственото му сечище, в с. Врабево, местност „Горно усое”, причинил по непредпазливост смъртта на М. С., чрез действия, които спадат към правно регламентирана дейност – дърводобив, която той няма право да упражнява, без да е вписан в Регистъра за упражняване на лесовъдска практика в ИАГ и без да има удостоверение за упражняване на частна лесовъдска практика, като за времето от 13.05. до 27.06.2013 г. наел да работят и да извършват дърводобивни мероприятия в същото сечище Д.В., Й.П., М.Х. и М.С., на които не осигурил безопасни условия на труд в нарушение на изискванията – не провел обучение на работниците, допуснал ги на работа в нарушение на наредбите, предоставил им да работят с технически неизправно превозно средство – товарен автомобил „Прага”, на който ефективността на спирачната система за паркиране не съответства на нормите и не предприел действия автомобила да премине през задължителен технически преглед, в нарушение на ЗДвП – престъпление по чл. 123 от НК.

Обвинението срещу Д. В. е за това, че на 27.07.2013 г., около 15.20 часа, в местността „Горно усое”, в землището на с. Врабево, при управление на товарен автомобил „Прага”, собственост на Я.К., нарушил правилата за движение – „Водачът на спряно за престой или паркирано пътно превозно средство може да го напусне, ако е взел мерки то да не потегли само“, като не взел такива мерки, вследствие на което по непредпазливост причинил смъртта на М. С. – престъпление по чл.343, вр. чл. 342 от НК.

Обвиняемият Я.К. бил собственик на гора, от която през периода от 13.05. до 27.06.2013 г. извършвал дърводобив, без да е вписван в Регистъра за упражняване на лесовъдска практика в ИАГ и без удостоверение за упражняване на частна лесовъдска практика. За дърводобива Я.К. ангажирал обвиняемия Д. В., Й.П., М.Х. и пострадалия М.С., на които предоставил за ползване товарен автомобил “Прага”, негова собственост, с който да ползват в сечището за извозване на отсечените дървета до рампа/междинно депо/. Водач бил обвиняемият Д.В., който от около 20 години се занимавал с дърводобив и шофирал високо проходими товарни автомобили.

На 27.06.2013 г. обвиняемият Д.В., Й.П. и пострадалият М.С. отишли с камиона до сечището. Мястото било стръмно и обвиняемият Д.В. спрял камиона, дръпнал ръчната спирачка и го оставил на първа “бавна” предавка. Тримата тръгнали нагоре, но М.С. се сетил, че са забравили да вземат вода за пиене и се върнал. Д.В. и Й.П. продължили нагоре. След малко чули „трясък“ от удар в дърво. От мястото, на което били, нямало видимост. Когато се върнали, видели, че камиона е потеглил назад, а пострадалия М.С. намерили паднал мъртъв на земята.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button