Проекти за развитие на занаяти от селата Голяма Желязна и Орешак са оценени с най-много точки от ДФ“Земеделие“

ДФЗ класира проекти за развитие на занаяти в малки селища, се  съобщава в сайта на Държавен фонд „Земеделие проектните предложения по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. за инвестиции, насочени към развитие на занаятите

Никола Ников от с. Голяма Желязна  с проект BG06RDNP001 -6.002-0029  участва за Изграждане на занаятчийски комплекс за обработка накамък Като местонахождението на този комплекс ще е в мах.”Бърдене” на селото.

Орешаченина МАРИЯН ИВАНОВ МАРЕШКИ кандиства за проект пак към този фонда за изграждане на ОБОРУДВАНЕ НА КЪЩА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ И ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ЗАНАЯТЧИЙСКИ ДЕЙНОСТИ В СЕЛОТО.

След приключването на  предварителното класиране  от фонда съобщиха, че  с най-много – с 49 точки е оценен проектът за устойчиво развитие и атракции на занаяти в Априлци. На второ място, с 3 точки по-малко е проектът за изграждане на занаятчийски комплекс за обработка на камък в с. Голяма Желязна, община Троян. Същата оценка от по 46 точки е  получил предложеният  проект за център  за занаяти в  с. Орешак, край Троян.

 При извършване на предварителна оценка ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените условия за кандидатстване и разяснения към тях на Министерство на земеделието, храните и горите, в качеството на Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 година.

По процедурата са кандидатствали общо 29 бенефициента, като бюджетът по приема е 3 млн. евро.

 

Свързани статии

Back to top button
Close