Главен инспектор Петър Петров

Новият началник на РСПБЗН-Троян

Със заповед на министър Младен Маринов от 15.03.2019 год. за началник на РСПБЗН-Троян към РД ПБЗН-Ловеч е назначен главен инспектор Петър Петров. 

Той е роден на 18.08.1971 г. в гр. Троян. Завършил е висше образование през 1995 г. във ВИПОНД-МВР, факултет „Противопожарна охрана“.

Работа в системата на МВР  е започнал през есента на 1995 г. на длъжност инструктор І степен „Пожарогасене“ в РСПО – Троян, служба ПО при РДВР- Ловеч. През годините е заемал различни длъжности в РС ПБЗН-Троян.

Главен инспектор Петър Петров многократно е награждаван за висок професионализъм и е преминал през 7 допълнителни обучения за повишаване  и актуализация на професионалната квалификация.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button