Повече дела в Районен съд – Троян

Общо 1 929 граждански и наказателни дела са разгледани в Районен съд – Троян през 2018 година, се посочва в годишния му отчет. 1758 от тях са постъпили през същата година и те са с 10 повече спрямо предходната година, съобщава  медийна група ЗЕТРА в сайта си

Разгледаните граждански дела са 1317, като сред тях преобладават заповедните производства, образувани по заявления на банки и други кредитни институции по чл. 410 и чл.417 от Гражданско-процесуалния кодекс. Намаляват исковете по Закона за закрила на детето, които през 2018 г. са едва 17 дела – при 30 за 2017 година. Спад е регистриран и при облигационните искове, а за трета поредна година не са образувани дела по Закона за защита срещу дискриминацията. Значителен ръст обаче бележат делата по Семейния кодекс (включително разводите, издръжките и исковете за промяна на родителски права), които през 2018 г. са 96 спрямо 74 през 2017-та. Повече са делата по Кодекса на труда, обезпеченията, частните производства и др.

Разгледаните през 2018 г. в троянския Районен  съд наказателни дела са 612. Незначително са се увеличили престъпленията против собствеността, в резултат на което през 2018-та са образувани 26 дела спрямо 23 през 2017-та. Образувани са 4 дела за престъпления против реда и общественото спокойствие, докато през предходната година няма такива дела. През 2018 г. няма образувани дела и за документни престъпления; за престъпления против брака, семейството и младежта; за отнемане на МПС. За престъпления против личността са образувани 3 дела; 3 са делата и за престъпления против стопанството; а свързаните с наркотични вещества дела са 4.

 

Източник
Зетра ТВ

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button