ТРОЯНСКИ УЧЕНИЦИ СЕ ОБУЧАВАТ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

На 20 март учениците от професионалната паралелка 10Г клас,заедно със своята учителка Бихрияна Брилска, посетиха хотел „Балкан“ в с. Чифлик. В реална работна среда учениците се запознаха с новите технологии в областта на туризма, получиха нови знания за туристическото търсене и предлагане, говориха за кариерното развитие в туризма.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button