Мащабно занятие СУ „Васил Левски“ Троян

Видео и галерия

Мащабно занятие за тестване на силите за реагиране на единната спасителна система (ЕСС) се проведе днес в района на СУ „Васил Левски“ Троян. Занятието беше с участието на екипи на пожарната, ЦСМП и Доброволно формирование Троян
Спасителните екипи  действаха при симулиране на възникнал пожар в училището. Бяха показани в бавно темпо какво точно се извършва  и началникът на РС ПБЗН  Троян  главен инспектор Петър Петров обясняваше всяко едно действие.  От пускането на алармата, която възвестяваше,че трябва всички да напуснат сградата до изваждането на останал ученик в стая 214 поради невъзможност да излезе заради огъня. Също така лекарския екип демонстрира  какво се прави ако има  пострадали

Ученици и преподаватели изгледаха с голям интерес занятието.

В тази демонстрация участваше и Милен Михов от Доброволно формирование – Троян към Общината

ДФ -Троян  има 20 членове, които са минали на курсове за  съдействие на пожарникарите. Te са подчинени  пряко на кмета.  Ако се случи нещо по-сериозно началника на РС ПБЗН или от централата уведомяват кмета. Тя/той се разпорежда да се свикат доброволците. Всички членове работят по-различни фирми и предприятия. Управителите на фирмите  са длъжни да освобождават доброволците при дадена ситуация, споделя Михов

Те не са  служители на Министерството на вътрешните работи или военнослужещ от Министерството на отбраната, но  желаят доброволно да участвате в дейности, свързани със защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации,

Набиране на доброволци се  осъществява  от кмета на съответната община, след взето решение на общинския съвет, който определя числеността на доброволното формирование (В Троян са 20) След това стартира процедурата по набирането на кандидатите за доброволци, като за целта се прави обявление в средствата за масова информация и/или на информационните табла в общината.

Критериите са:
„Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано” (чл. 40 от Закона за защита при бедствия).

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button