Свищовски студенти посетиха ИПЖЗ в Троян

Посещение в Института по планинско животновъдство и земеделие в гр. Троян организира за студенти от Стопанска академия катедра „Аграрна икономика”. В проявата, която бе част от дейностите, заложени в научния календар на катедра, участваха студенти от специалностите „Аграрна икономика” и „Публична администрация”, докторанти и преподаватели от катедрата-организатор.

Гостите посрещна доц. д-р Николай Марков – родом от Свищов, изявен учен в научно направление „Говедовъдство и биволовъдство”. Той откри събитието, като представи историята и дейността на института, внедряването и прилагането на иновативни технологии. Студентите научиха, че Институтът по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) е основан през 1978 г. като наследник на Държавния овощен разсадник с цел да се съхрани биогеоценозата на планинските екосистеми, да се разшири научноизследователската работа за подпомагане на животновъдството и земеделието в планинските региони за ефективното им развитие, като основа за производство на екологично чиста аграрна продукция. По думите на доц. Марков, тази постановка определя комплексния характер на Института и насоките за научна и приложна дейност на изследователите. Основните структурни единици в него, освен научноизследователските отдели, са Център за научно обслужване и обучение на фермери, и Експериментално-производствена база.
Свищовски студенти посетиха ИПЖЗ в Троян
Проф. д-р Димитър Митев – доайен в ИПЖЗ гр. Троян, запозна гостите от Стопанска академия с дългогодишната си научна дейност в областта на планинските тревни асоциации и възможностите за поддържане на биологичното им разнообразие. Презентирани бяха особеностите в отглеждането на различни овощни видове и технологиите за устойчиво овощарство в планинските райони (къпини, арония, облепиха, скоруша и др.). След интересните презентации студентите дегустираха сокове от различни култури, собствено производство на Института.
Вторият етап от посещението стартира с обиколка в лабораторния комплекс, включващ лаборатории за изследване на: химичен състав на мляко и месо; химичен състав и хранителна стойност на тревни фуражи; химико-физичен състав на овощни и плодово лекарствени растения; и лаборатория за тъканни култури. Гл. ас. д-р Теодора Михова – Чавдарова запозна студентите с представители на плодово-лекарствени култури, лечебни растения и продукти от тях, както и с възможностите за биологично плодопроизводство. Технологът на млекопреработвателното предприятие представи цялостен модел за биологично производство на краве и козе сирене, който се експериментира от години в Института и подчерта, че нямат проблеми при реализиране на готовата продукция. Посетените обекти и представената информация предизвикаха много въпроси от страна на свищовските студенти и те проведоха задълбочена дискусия с домакините.

Свищовски студенти посетиха ИПЖЗ в ТроянСвищовски студенти посетиха ИПЖЗ в Троян

Ръководителят на катедра „Аграрна икономика” – доц. д-р Марина Николова, отправи към Института покана, и получи потвърждение, за участие с млечни продукти в тазгодишния Фермерски пазар – Свищов, който ще се проведе на 5 октомври 2019 г. В края на срещата доц. Николова благодари на домакините за гостоприемството и изрази увереност, че ползотворното сътрудничество, базирано на по-рано сключен меморандум за партньорство, ще продължи и в бъдеще.

https://www.uni-svishtov.bg

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button