Цветелина Калчева и Тереза Георгиева – лектори

Цветелина Калчева и Тереза Георгиева – лектори на Студентско-докторантски научен форум на тема „Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи” и изнесен практически учебен семинар организира катедра „Икономика и управление на туризма” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в Свищов. Двата форума бяха първите събития от поредица прояви, посветени на 10-годишнината от създаването на специалност „Икономика на туризма” в свищовското висше училище. В тях участваха студенти, обучаващи се по специалности и програми, водени от катедрата, в трите образователни степени – ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”.

Практическият учебен семинар се проведе в „Информационно-културен център”, гр. Троян. Лектори бяха Тереза Георгиева – управител на Информационно-културния център и Цветелина Калчева – секретар на община Троян. Те запознаха свищовските студенти с добри практики по създаване и промотиране на регионални туристически продукти, брандиране и развитие на дестинацията. Тереза Георгиева -експерт представи обща информация относно развитието на туризма в община Троян, дейността на центъра и ползите, които има върху развитието на туризма и регионалния имидж на дестинацията.

Цветелина Калчева -секретар на Община Троян запозна присъстващите с инициативата и нейна лична кауза „Красив Троян”, новия бранд на Троян и използваните средства за промотиране на дестинацията чрез дигитален маркетинг. Във връзка с иновационните практики в туристическото предлагане, бе посетен „Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства”, в който пред студентите бяха представени внедрените нови технологии, използвани от музейните уредници – мобилни презентатори, точки за информационни материали, въртящи се витрини и др.

След семинара, участниците се включиха в организирания от катедрата студентско-докторантски научен форум, проведен в Учебна база – с. Орешак, община Троян. Темата на форума „Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи” предизвика за участие с разработки студенти и докторанти. Участващите във форума преподаватели отличиха трите най-добри студентски разработки. На 1-во място бе класирана Петя Костова, III-ти курс, спец „Икономика на туризма”, с презентация на тема „Икономика на преживяванията и нейното въздействие върху туризма”. Второ място зае Лилия Петкова, обучаваща се по магистърска програма „Икономика и мениджмънт на туризма”, с презентация на тема „Новите тенденции в туризма”. На 3-то място бе класиран Иван Йорданов, II-ри курс, спец. „Икономика на туризма”, с презентация на тема: „Туризмът – нешлифования диамант на България”.

 

 

Източник
Труд

Свързани статии

Back to top button