ВАЖНО! Основни правила с цел да не се допускат инциденти по време на Великденските празници

РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”–ТРОЯН

Във връзка с предстоящите Великденски празници се очаква струпване на голям брой хора на ограничена територия предимно в религиозни обекти. Празникът е свързан с използване на запалени свещи и препълване на храмовете в църковните обекти. Ето защо е необходимо да се спазват някои основни правила с цел да не се допускат инциденти и да бъдем подготвени с правилни действия.

  1. Преди всичко, още при влизане в непозната сграда, се ориентирайте за разположението на изходите, наличието на пожарогасители – те могат да бъдат вашето спасение.
  2. При пожар сградата се напуска незабавно, но не се поддавайте на паниката.
  3. Постарайте се да запазите спокойствие и да успокоите намиращите се около вас.
  4. При преминаване през задимено пространство придържайте се до стените, движете се приведени, ниско долу – там концентрацията на опасните газове е по-малка. Ако почувствате повишаване на температурата, това означава, че се приближавате към опасна зона и най-добре сменете посоката, в която се движите.
  5. При първа възможност съобщете за пожара на тел. 112. Спокойно обяснете адреса, големината на пожара, местоположението си, има ли застрашени и пострадали хора и др. Не прекъсвайте връзката, съобщавайте за всяка промяна в ситуацията.
  6. Бъдете внимателни с използването на свещи, особено при масово пребиваване на хора на ограничена територия. Съществува вероятност да запалите дрехите на близко стоящ до вас човек или друг горим материал.
  7. Оставяйте свещите да догарят единствено на определените места. Не се допуска поставяне или залепване на свещи върху конструкции на сгради.

Ако сте очевидци на нарушения на противопожарните правила сигнализирайте компетентните органи на тел. 112 или директно на тел. 068668642. На тези телефони търсете помощ и при възникване на пожар или друга аварийна ситуация. За повече информация посетете сайта http://pojarna.com/

Автор:
гл. инсп. инж. Петър Петров
Източник
РСПБЗН гр. Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button