Донка Михайлова – „Никога законодателството не е било толкова неустойчиво и непрогнозируемо“

Никога, никога, никога законодателството не е било толкова неустойчиво и непрогнозируемо. Казвам го като човек, който е бил законодател. В последно време ми се наложи да търся най-благоприятните решения за гражданите на Троянска община, опитвайки се да надбягам, прогнозирам и минимизирам щетите на закона върху гражданите на общината. В края на годината Народното събрание прие, че неосновните жилища на гражданите в курортните зони (при нас това са гр. Троян и с. Орешак и Шипково), които не са регистрирали наематели и не са категоризирали имотите си, ще плащат 50% по-висок данък върху неосновните жилища – предложих на Общински съвет възможно най-ниските ставки на данъците, приети от Народното събрание; Конституционният съд отмени това решение – незабавно причислихме данъците; чакаме решение на Народното събрание, че старите данъци се връщат от 1.01.2019 г. – възложих на колегите да намерят възможно най-широк кръг възможности за възстановяване на надвзетите суми. А сега ясно ли е защо винаги съм казвала, че трябва много внимателно Общинският съвет да определя кои зони в общината са курортни. Не чувам мнения от Чифлик по темата?

Донка Михайлова

написано в социалната мрежа

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button