Започнаха ремонти на уличната мрежа в града

С отварянето на асфалтовите бази в района започна работа по изкърпване на уличната мрежа в Троян с топла асфалтова смес. 

Експерти от Община Троян извършиха цялостен обход на уличната мрежа на гр. Троян. По време на обхода бяха набелязани проблемни участъци за ремонт. Уточнени са начинът и графикът за работа. Текущият ремонт се осъществява от фирмата изпълнител на обществената поръчка с предмет „Ремонт /изкърпване и преасфалтиране/ уличната мрежа на гр. Троян – „МИКРА-КМ“ ЕООД, гр. Ботевград, избрана през предходната година. Поетапно се извършва изкърпване на набелязаните деформации и разрушения на асфалтовата настилка по улици.

Работи се по разширяване на временен паркинг в зоната на Поликлиниката.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button