„Български пощи“ продават поземлен имот в Троян

На днешното си заседание Министерски съвет даде съгласието си „Български пощи“ ЕАД да продадат своя дял от поземлен имот в Троян, чрез пряко договаряне. Съсобственикът, е изразил писмено съгласие да изкупи дела на дружеството.

Имотът с площ от 407 кв. м. не е необходим за дейността на „Български пощи“ ЕАД, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button