История, която развълнува ученици и родители

"Животът може ли да е чудо?"

Денят на Европа обедини няколко ученици и един училищен психолог от СУ „Св. Климент Охридски“  Троян около идеята да вдигнат завесата за един голям въпрос: „Животът може ли да е чудо?“. С първото по рода си събитие за общността, обвързано с проблеми като толерантността, неравностойното положение, емпатията и умението ни да влезем в обувките на другия, показахме, че сме готови да помогнем на останалите по пътя на приемането, отдаването и обичта към другия. Обедини ни идеята това да е стартът на поредица от събития на социално значими теми, с който да ангажираме ученици, родители и учители по пътя на интеграцията и пълноценното включване на ученици с различни потребности в училище. Представена беше впечатляващата история на едно единадесетгодишно дете с лицева деформация и какви трудности среща то в училище. След прожекцията бяха развълнувани близо 60 ученици, родители и учители, които разбраха, че величието не е в силата, а в правилното й използване. Най-велики са тези, чиято сила увлича най-много сърца чрез собствения добър пример.

Мария Лекова

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button