Многофункционална спортна зала ще има в Троян

Община Троян обяви процедурата за конкурс за идеен проект за спортна зала в града

На 30 април Община Троян обяви процедурата за конкурс за идеен проект за спортна зала в града. Цялата документация е качена на официалната страница на администрацията, в секция „Профил на купувача“.

Целта на конкурса е при конкурентен принцип, Община Троян да получи концепция Обемно-градоустройствено проучване за Многофункционална спортна зала, предвидена за реализиране в кв. 88 по плана на град Троян, на площ от 5030 кв. м., избрана от независимо жури, с присъждане на награди. Целта е чрез конкурса да се намери оптимално решение за оползотворяване на потенциала на имота и прилежащия терен – обслужваща улица.

Необходимостта от Многофункционална спортна зала за нуждите на Троян става все по-належаща. Броят на спортните клубове нараства. През 2018 г. общината е финансирала 17 спортни клуба, а за спорт от общинския бюджет са заделени 208000 лв. Нараства и броят на спортуващите младежи. С това потребностите от спортна база стават все по-неотложни. От друга страна се променят и условията за провеждане на състезания от местно, регионално и републиканско ниво, изискванията стават все повече и все по-строги.

По тази причина, от около 2 години се проучва възможността за проектиране и изграждане на съвременна Многофункционална спортна зала. За целта е избран подходящ общински терен, в близост до Стадиона на град Троян, което дава възможност за съвместяване на много видове обща физическа подготовка, а също така – ползване на обща комуникация и техническа инфраструктура.

Теренът е с наклон на изток. Денивелацията дава възможност за оптимално полезен обем, включващ две нива. Теренът дава възможност за транспортен достъп до приземния етаж, който ще се ползва само за тренировки – до него ще имат достъп само спортисти, треньори и служебни лица, свързани с функционирането на обекта.

Идейният проект следва да намери решение за реализиране на игрално поле с „чисти” размери 36,00х21,00 м. с възможност от три страни около него да се организират 600 седящи места за зрители.

Общата стойност на наградния фонд на обявения конкурс е 10 000 лв., разпределени за първите трима класирани участника, съответно – 5000 лв. (I място), 3000 лв. (II-ро място) и 2000 лв. (III-то място). Срокът за подаване на идейните проекти в общинската администрация е 14.06.2019 г.

 

Related Articles

Back to top button