Написаното остава!

Пиши грамотно

Пиши ГрамотноПървото училище в област Ловеч, в което започна кампанията на Института за български език  „Написаното остава! Пиши грамотно“, беше СУ „Васил Левски“ – Троян.Пиши грамотно

 

 

Вяра ДочеваОще първия ден в диктовката, предоставена от Института, се включиха учениците от два пети и два шести класа. Техните учители Стела Михайлова и Ангелина Иванова организираха работата на класовете и ще проверят работите на учениците. Те смятат да използват предложените текстове не само в часовете по български език, а и в различни извънкласни дейности. Директорът на училището г-жа Вяра Дочева поздрави учениците за ентусиазма и желанието да овладеят правилната българска реч.

Related Articles

Back to top button