НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА – 1870 г.” – С ОБНОВЕН САЛОН

Грозното пате се превърна в красив лебед

Днес, 23 май, в навечерието на най-българския празник – Денят на светите братя Кирил и Методий, в НЧ „Наука – 1870 г.” с тържествен ритуал и водосвет бе осветен обновеният салон на читалището. Обновлението стана след като през 2016 г. читалището кандидатства пред Държавен фонд „Земеделие” с проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян” по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”
На 15.09.2017 г. между фонда и читалището беше подписан договор за финансиране на проекта на обща стойност 390 844 лв. след обявяването на обществена поръчка беше избрана фирмата изпълнител на проекта – „Динакорд България” с представляващ Ангел Димовски, чиито родови корени са троянски. По-късно сумата на договора беше редуцирана на 340 193 лв. поради превишаване на ограничението за усвояване на европейски средства след реализацията на друг проект – за закупуване на подемник, с който читалищната сграда стана достъпна за хора в неравностойно положение.
Дейностите по проекта са: ремонт на механизацията на сцената; подмяна на сценичното облекло; подобряване на акустиката в салона; закупуване на кинопрожекционна техника; ново подово покритие за сцената; нова компютърна техника за читалището; ново художествено осветление и озвучителна техника; нови музикални инструменти
Всичко това стана възможно с безценната помощ на Община Троян и лично на кмета – Донка Михайлова, на Общински съвет – Троян и неговия председател – Петко Пенков, на служителите от общинската администрация, ангажирани с нашия проект, на ОП „Комунални услуги” с управител Елеонора Тотева, на филма „Калинел” със собственик Марин Радевски, на фирма „Атланта” със собственик Румен Минков, на фирма „Перфектстрой” – Петър Стоименов, както и с помощта на Веселин Ангелов, Васил Радойчевски и Стаменка Дамянова – управител на „Хлебопроизводство и сладкарство”.
Сърдечно Ви благодарим, добри хора!

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button