Новата релефна карта на България е дело на КартГео – Троян

Невероятно, но факт – след почти три десетилетия българската картография възстанови способността си да проектира и произвежда голямоформатни релефни карти на страната ни. Може би си спомняте от миналото, на доста места човек можеше да види България не като „една човешка длан“, а като окачена на стената голяма релефна карта. На нея бяха отбелязани планини, върхове, морета, езера, язовири, реки, селища, железопътни линии, пътища и автомагистрали, (Все още тези карти се срещат тук-там).

Известно е, обаче, че информацията от съвременните карти бързо остарява. Динамиката на живеенето и развитието на строителните технологии налагат своя отпечатък и променят природната среда, еволюират и средствата за нейното представяне. От години необходимостта да се създаде нова, осъвременена релефна карта на България се чувства осезателно.

Преди няколко седмици един от нашите дългогодишни партньори – КартГео – Троян изненадващо „сложи на масата” нова релефна карта на България. В нейния обхват влиза територията на страната и съпределните гранични части на съседните държави. Всеки детайл в нея е изработен в хоризонтален мащаб: 1:570 000 и вертикален мащаб: 1:90 000. При изработката й троянският екип стриктно се е придържал към ламбертовата конформна картна проекция и успешно е постигнал 3D изобразяване и възприемане на релефа. Триизмерното усещане е засилено чрез умело хипсометрично оцветяване, по  хоризонтали и изобати. Релефната карта създава богата и впечатляваща по своята детайлираност представа за легендарните планински вериги на Балкана и Пирин, масивите на Родопите и Рила, хидрографията и терена на страната, за държавните граници и селищата, за основните летища и пристанищата, за курортните и туристическите комплекси и много още. Приключение за окото е например изобразяването на Черноморското крайбрежие от Шабла до Резово.

Цялото това разнообразие – според размерите на картата, е представено в два варианта: 108/82 и 111/83 см. Първият от тях, наречен от издателите му вариант „Класик”, е с изчистена визия и повишена стабилност на окачване чрез добавяне на бели лайсни от твърдо PVC. Вторият, наречен вариант „Лукс”, е предназначен за ценители, колекционери и хора, които обичат да усещат присъствието на картата на България в работното си пространство. За тях новото изделие е засилено с масивна луксозна рамка, която позволява вграждането му във всеки интериор, превръщайки го в оригинален подарък за всеки.

Съвременната релефна карта на България е безспорен успех на българската приложна картография. Не случайно КартГео – Троян получи сертификат за качество на картографски продукт, който се издава от взискателно жури на Българската картографска асоциация – наш национален представител в Международната картографска асоциация (ICA).

Новата релефна карта на България е не само професионална и навременна проява на съвременната ни картография, но и  любопитен продукт с многобройни приложения. Мисля най-напред за българското училище – дълги години лишено от подобно учебно пособие. Новата карта не само онагледява българската територия, но и възпитава в геопространствено мислене и култура поколенията, които растат в глобален свят.

Новият продукт на троянските картографи е добра възможност за държавни, обществени и политически структури, за българската администрация, която в новите условия контактува с европейските партньори. Тя е насъщен атрибут и за нашите дипломатически, търговски и културни центрове в света (Казвайки тези думи си спомних, че при връчването на дарение от карти на библиотеката на ООН в Ню Йорк  през 2015 г. се установи, че наличните карти на България в тази реномирана библиотека са най-вече от 50-60 години на миналия век).

Новата карта на България на КартГео – Троян е добра украса не само за офиса или за училищната стая, но най-вече за многобройните български хотели и къщи за гости. Направило ми е впечатление, че още при настаняването много от гостите се питат в коя част на страната се намират, но не намират отговор. Същевременно не си спомням много хотели в България, които да са сложили в своите фойета и рецепции карта на страната или туристически район, в който са разположени и да предлагат в стаите т.нар. „хотелски карти“, предвидени от законодателството…

Представяйки новата релефна карта на България, препоръчвам горещо на всички, които обичат България, да подкрепят разпространението й  навсякъде, където тя ще помага за доброто име на Родината.

На добър час!

 

Д-р Стефан Пейков, член-учредител на БКА

 

Илюстрации:

  1. Релефна карта на Р. България` 2019, изд. КартГео – Троян.
  2. В „Приморско клуб” ЕАД оцениха качествата на новата релефна карта на България. Един от първите екземпляри бе поставен в елитния хотелски комплекс „Магнолии“ в присъствието на прокуриста Цветелина Златкова и комплексния управител Мирослав Стойчев.

Сн. Велина Гюмова, „Приморско клуб” ЕАД

http://nessebar-news.com

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button