Съдят бивш управител на болница заради неизгодна сделка с троянската болница

Наказателното производство срещу бивш управител на многопрофилната болница за активно лечение в гр. Дупница  продължава в съда. Една от причините е неизгодна сделка с МБАЛ Троян

В управляваната от обвиняемия Т. МБАЛ „Св. Иван Рилски“ съществувало отделение по хемодиализа, което поради извършване на строително-монтажни работи, следвало временно да спре дейността си. То било оборудвано с три апарата за хемодиализа и водоочистваща система към тях. Р.Т. сключил договор за бартер с търговско дружество „А.Л.“ ЕООД, с лимит до 12 000 лева. Стоките, които МБАЛ следвало до достави са били употребявани диализни апарати, а от своя страна „А.Л.“ ЕООД се задължавало да почисти улуци и да извърши ремонт и изкърпване на покрив на хирургичен блок.

Същевременно МБАЛ в гр. Троян се нуждаела от подмяна на апарати за хемодиализа и, поради информацията за „предстоящо закриване на отделението в МБАЛ – гр. Дупница“, ръководството му отправило запитване към Р.Т. за закупуването на апаратите. Обвиняемият определил цена от по 5 000 лева за всеки от тях, която била изгодна за болницата в гр. Троян, предвид че рециклиран такъв струва около 15 000 лева. В изпълнение на договор, подписан от управителя на „А.Л.“ ЕООД (изпълнител на СМР в МБАЛ – гр. Дупница) в качеството му на „продавач“, и управителя на МБАЛ – гр. Троян като „купувач“, била издадена фактура за продажба на два броя апарати за хемодиализа на обща стойност 10 080 лева.

Без да има право да се разпорежда с дълготрайни активи без разрешение на принципала, обвиняемият Р.Т. продал чрез фирма „А.Л.“ ЕООД медицинското оборудване от МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – гр. Дупница на МБАЛ – гр. Троян. Сделката била финансово неизгодна и довела до негативи за управляваната от него болница, което довело до необходимостта за закупуване на нови апарати за по-висока цена.

Тук трябва да уточним троянци нямат никаква вина.

Срещу Р.Т има и други обвинения като сключване на договор с мобилен оператор, сключил договор за издаване и обслужване на фирмена дебитна карта с титуляр МБАЛ „Св. Иван Рилски“ и от банковата сметка изчезват 2 036,86 лева

След назначаването му за управител на лечебното заведение, Р.Т. започнал да взема пари от касата на болницата, с разходни ордери и от регистратурата, с разписки под формата на служебни аванси. Сумите, взети по този начин, не били заведени в касовата книга на болницата, липсвали разходно-оправдателни документи – фактури, вносни бележки или фискални бонове. Общият размер на получените от обвиняемия Т. служебни аванси за периода от м. март 2016 г. до м. ноември 2016 г. възлиза на 18 042.97 лева.

Предстои наказателното производство срещу бившия управител на многопрофилната болница за активно лечение в гр. Дупница да продължи в съда.

paragraf22

Related Articles

Back to top button