Сигнал до прокуратурата и РИК: В Троян се купуват гласове

Решение на РИК - Ловеч относно сигнал

С РЕШЕНИЕ № 316 – ЕП Ловеч, 26.05.2019, РИК Ловеч  реши:

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 319/26.05.2019 г., 07.22 ч., от Иван Николов Миховски като упълномощен представител на ПП ГЕРБ

Постъпила е Жалба с вх. № 319/26.05.2019 г., 07.22 ч., по общия входящ регистър на РИК Ловеч, подадена от Иван Николов Миховски като упълномощен представител на ПП ГЕРБ. В жалбата се излага, че в предизборния щаб на ПП ГЕРБ за провеждане на избори за Европейски парламент в гр. Троян е получен сигнал, че **********, с посочено местоживеене ***********, обикаля свои близки и познати и раздава пари, за да гласуват за БСП. Моли да бъде извършена проверка на сигнала и да се вземе необходимото по закон отношение.

РИК Ловеч счита, че в подадената жалба се съдържат данни за извършено престъпление по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс и следва да се изпрати по компетентност на Районна прокуратура Троян.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс и т. . 4.3 от Раздел I на Решение № 62/04.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Ловеч

Р Е Ш И :

Препраща по компетентност на Районна прокуратура  – Троян, жалба с вх. № 319 от 26.05.2019 г., 07.22 ч., на общия входящ регистър и с вх. № 4  на регистъра за жалбите и сигналите подадени до РИК –  Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 26.05.2019 в 07:52 часа

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button