Становище на Община Троян, във връзка с разпространени видеоклипове с дете от Троян

Община Троян изразява силната си тревога за разпространените в последните дни видеоклипове с агресия върху дете от страна на здравния медиатор към Община Троян. От събота насам, в спешен порядък Общината предприе всички възможни мерки за защита на детето. Информиран бе отдел „Закрила на детето“, свикан бе Мултидисциплинарния екип, определен за провеждане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертва на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, осигурени бяха психолози от Центъра за обществена подкрепа, които работят. Кметът на Община Троян проведе разговори със здравния медиатор, след които Камелия Маркова бе освободена. Предстои разговор и с бащата.

Намираме насилието над деца за недопустимо, особено от хора, които са пряко свързани в работата си с тях.

Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button