Важно за преминаващите през с. Орешак (Tроян) на 05.05.2019 г

ЗАПОВЕД

№ 463 / 02.05.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на ЗДвП и постигане оптимална организация на движението във връзка с възстановка, по повод спасяването на Троянския манастир „Успение Богородично”, от опожаряване през 1877 г.

Н А Р Е Ж Д А М

1. За времето от 10.45 часа до 13.15 часа на 05.05.2019 г. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Стара Планина“ в с. Орешак, в участъка от кръстовището на ул. „Стара Планина“ с ул. „Първа“ /кръстовището за вилната зона в същото село/ до Троянски манастир.

2. Движението на ППС от и за с. Черни Осъм да се осъществява по обходен маршрут, по ул. „Червено знаме“ и ул. „Васил Левски“.

3. Посетителите на Троянския манастир, придвижващи се с ППС да бъдат насочвани към обособените паркинги. Да не се допуска паркирането на превозни средства по тротоари, банкети и свободни площи около Троянския манастир и по обходния маршрут за движение.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ – Троян. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица – Игумена на Троянски манастир „Успение Богородично”, Кмета на с. Орешак и Управителя на НИХЗИ – Орешак.

АНГЕЛ АНГЕЛОВ
И.Д.Кмет на Община Троян,
съгласно Заповед № 433 / 23.04.2019 г.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button