XXII Международна научна конференция „ЕкоМаунтин-2019“, Троян

Основната тема е за екологичното земеделие

 XXII Международна научна конференция „ЕкоМаунтин-2019“, Троян
Донка Михайлова открива XXII Международна научна конференция „ЕкоМаунтин-2019“, Троян

В Института за планинско животновъдство и земеделие бе открита XXII Международна научна конференция „ЕкоМаунтин-2019“.

Институтът не просто е домакин – той е съорганизатор на престижния форум, заедно със Селскостопанска академия (София) и Научно-техническите съюзи (Клон Троян)

Наши гости в Троян са изявени учени, които създават лицето на българската селскостопанска наука.

Разбира се, за Троянския
край темата за екологичното земеделие, особено на екологичното планинско
земеделие, са стратегическа цел и икономическа перспектива.

Основните теми на
конференцията ще бъдат:

1. Животновъдство

– Развъждане, селекция и репродукция в животновъдството;

– Технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските животни;

– Качество и преработка на животновъдната продукция.

2. Фуражно производство и ливадарство

– Генетични ресурси и селекция при фуражните култури;

– Технологии на отглеждане на фуражните култури;

– Естествени и изкуствени ливади и пасища.

3. Трайни насаждения

– Генетични ресурси, селекция, биотехнологии;

– Технологии за отглеждане – традиционни и биологични;

– Размножаване и посадъчен материал;

– Растителна защита;

– Качество, съхранение и преработка на плодовете. 4. Общо земеделие

 XXII Международна научна конференция „ЕкоМаунтин-2019“, Троян
XXII Международна научна конференция „ЕкоМаунтин-2019“, Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button