Знаете ли от кога са първите публикации на фолклор от Троянско?

Новосъздаденото в свободна България Министерство на Народното Просвѣщение наистина полага грижи за българската просвета. Навсякъде се откриват нови училища, отпечатват се книги. И – нещо ненадминато и до днес в Европа – започва издаването на прочутата поредица „Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина“, в която освен фолклорни материали са включени научни изследвания и авторски творби (в тази поредица за пръв път вижда бял свят  и романът „Под игото“).

Първият том излиза през 1889 г. в София  и до днес са излезли над 60 книги.

В излезлия през 1891 г. четвърти том,  в дял „Пѣсни изъ общественния животъ“ са включени и песни от нашия край, изпратени от учителя Власи Илиев – „Стоян войвода“ (записана от „г-ца Дона Дочова“) и „Рада“ (записана от „баба Власювица“). И двете песни са свързани с живота на българите преди Освобождението.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button