Донка Михайлова – „Кметовете нямат свобода на действие“

Томослав Дончев: Пет пъти е разликата между най-слабо и най-силно развитите региони по БВП на глава от населението

Донка Михайлова - "Кметовете нямат свобода на действие"
Вицепремиера Дончев – “ Пет пъти е разликата между най-слабо и най-силно развитите региони по БВП на глава от населението“

В столичния хотел „Хилтън“ се  конференция „Бизнесът и регионите“, организирана от сп. „Икономист“ и Българската стопанска камара (БСК). В нея участваха министри, кметове, икономисти и представители на бизнеса.

„Как да преодолеем икономическите неравенства между регионите в България и да създадем по-добра бизнес среда?

В  нея участва и кметът на Община Троян  и зам.председател на НСОРБ Донка Михайлова. Тя споделя във Фейсбук страницата си, че е трудно се говори след вицепремиера Дончев. В последния момент  е  променила  изцяло изказването си.   В словото си тя е подчертала (според  вице премиера), че Община Троян  е сред първите администрации в страната въвели електронно управление и реално комплексно административно обслужване – че това изисква не толкова пари, колкото управленска воля и почтеност; че настройването на професионалното образование в съответствие с потребностите на бизнеса дава половинчати резултати, ако не върви ръка за ръка с регионална политика, която да задържа младите хора в малките населени места; че ако очакваме общините да създават модерна инфраструктура, обслужваща адекватно бизнеса, част от подоходните данъци следва да остават в общинските бюджети…

В изказването си още тя казва:

„Мерките за насърчаване на инвестиции не работят особено добре, въпреки че постигнахме успех – приетия по наша инициатива Закон за насърчаване на инвестиции, особено в частта му за инвестициите клас Б“.

Тя се оплака, че кметовете нямат свобода на действие и „прокуратурата веднага ни размахва пръст, ако излезем встрани от закона“.

Михайлова изтъкна бавните стъпки в подобряването на административните услуги, които местните власти осигуряват на бизнеса и гражданите, но се похвали с община Троян, която е въвела 56 комплексни услуги със собствени усилия, без външно финансиране. Кметът на Троян призна и слабата ефективност на мерките за адаптиране на образователния към трудовия пазар – въпреки че професионалните паралелки в училищата в общината са приспособени към потребностите на бизнеса преди няколко години, хората пак напускат малките градове и отиват в големите градове, при големите фирми, с големите заплати. „Т.е. реформа в образованието без реформа в политиките за регионално развитие дава половинчати и почти минимални резултати“, заключи Михайлова.

Като зам.шеф на сдружението на общините тя за пореден път постави въпроса част от подоходните данъци да остават в общините, защото иначе те почти нищо не печелят от стимулирането на бизнеса.

Като пречка пред регионалното развитие Томислав Дончев вижда липсата на междинно звено между общините и централната власт. Не става дума за създаване на нови администрации, а за развитие на капацитет за планиране и инвестиции на местно ниво, което обхваща територии на 2-3, че и повече области. Като следващо изискване за ускорено развитие на регионите Дончев изтъкна иновационната инфраструктура.  Дончев още заяви пред форума, че пет пъти е разликата между най-слабо и най-силно развитите региони по БВП на глава от населението. Добре че няма статистика на общинско ниво, че ножицата на неравенството ще се окаже още по-голяма. Според него обаче България в момента е във фазата на „фините настройки“ в регионалната си политика.

По материали на сп/“Икономист“

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button