„ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК” СЪБРА ОБЩИНИТЕ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

„ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК” СЪБРА ОБЩИНИТЕ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Стефани Лалева в действие

На 4 юни 2019 г., Сдружение за общественополезна дейност „Екомисия 21 век” събра представители на Общините от област Ловеч. Срещата е в рамките на  проект НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“,финансиран по Оперативна програма „Добро управление” и се проведе в областия град Ловеч. Проектът е в съответствие с целите на приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” и Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“.

В работната среща участваха представители на Областна администрация – Ловеч, общините Ловеч,  Троян, Летница, Тетевен, Луковит, Угърчин и Ябланица, НПО сектора, социално-икономически партньори, младежи от младежки и ученически съвети на областно ниво. Те бяха запознати с осъществените до момента дейности по проекта, както и  с предстоящите такива. Дискутираха се теми свързани с Дейност 3 „Разработване на инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите за взаимоотношенията им с държавата и действията на местната администрация в общините на област Ловеч“ и Дейност 5 „Съвместни действия между администрации, граждански организации и сдружения на бизнеса за формулиране и реализация на публични политики и законодателство“ .

След въвеждащата обща сесия участниците се разделиха на две работни групи. Младежите работиха самостоятелно по разработване на инструментариум за обратна връзка под формата на Бележник и оценка от страна на гражданите за взаимодействието с местната администрация. Останалите участници дискутираха по концепцията за Методика и модели за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на местно ниво, споделиха добри практики, идеи и предложения за подобряване на взаимодействието между  граждани и институции.

Младежите предложиха Общините да бъдат оценявани за постигнатото в сферите на: инфраструктура; здравеопазване; културни дейности; туризъм; образование; екология; икономика; стандарт на живот; сигурност; спорт и наличието  на младежки център.

Проект НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч” обедини Общините на Областта и стимулира тяхната активност в процеса за популяризиране на ползите от гражданско участие в „Добро управление“.

Свързани статии

Back to top button