„Калинел“ приключи проект за над 3 милиона лева

Изпълнените мерки ще доведат до подобряване на енергийната ефективност в компанията, а оттам до повишаване на конкурентноспособността й

3 142 000 лева инвестира „Калинел“ ЕООД в мерки за повишаване на енергийната ефективност, реализирайки проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“. Това обяви собственикът на най-голямата троянска фирма инж. Марин Радевски при откриване на заключителната пресконференция по проекта, състояла се на 19 юни в административната сграда на текстилната компания. Безвъзмездната помощ възлиза на 1 571 000 лв. и представлява 50% от стойността на проекта, чиято продължителност е 18 месеца – от 28 декември 2017 г. до 28 юни 2019 г., уточни Радевски.

Проектът цели повиши конкурентоспособността на предприятието чрез оптимизиране на производството и намаляване енергийното потребление чрез изпълнение на 6 мерки, включващи внедряване на подходящо оборудване и въвеждане на система за енергиен мониторинг и енергиен мениджмънт. 

Дочо Минков – ръководител на проекта, представи и конкретните мерки: въвеждане на 3 нови високо енергийноефективни и модернизирани производствени линии за пълнене на възглавници (намаляващи енергията, използвана за производството на единица продукт и вредните емисии от въглероден диоксид); както и на други 3 нови енергоефективни производствени линии за пълнене на завивки (с производствен капацитет 360 завивки за 1 час и намалени емисии на въглероден диоксид); внедряване на нова енергоефективна кроячна машина и нова енергоефективна рециклираща машина, която позволява рециклиране и вторична употреба на производствените отпадъци; въвеждане на система за рекуперация на остатъчна топлина, която трансформира остатъчната топлина, получена вследствие на изпичане на производствената вата в енергия за отопляване на производствените помещения през студените сезони. Последната, 6-та мярка, е въвеждане в експлоатация на напълно автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в целия производствен цикъл, което позволява пълен анализ и цялостна карта на енергопотреблението на всеки един произведен елемент и в цялост. 

Освен изпълнението на тези шест основни мерки, препоръчани от енергийният одит, компанията е въвела и система за енергиен мениджмънт според стандарт ISO 50001. Реализацията на проекта е насочена към постигане на няколко дългосрочни цели: достигнати енергийни спестявания за цялото предприятие с 50,31%; намаляване на изразходвана електрическа енергия със 7 862 861 kWh на годишна база; спестени емисии въглероден диоксид – 5 950,1т/г.; намалено количество на отпадъчни материали за депониране; намалена себестойност на продукцията; увеличен производствен капацитет и приходи от продажби; подобрени пазарни позиции на дружеството.

След презентацията се проведе дискусия, в която участие взеха журналисти от местни и регионални медии, зам.-областният управител Илиян Тодоров и представители на Областния информационен център в Ловеч.    

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button