„Молитви на 5 езика“

Областният управител откри изложбата „Молитви на 5 езика“, организирана в рамките на комуникационната стратегия за ЕС

Областният управител Ваня Събчева откри изложбата „Молитви на 5 езика“, организирана в рамките на комуникационната стратегия на България за ЕС 2019.  Тази година една от темите е „Толерантност и превенция на езика на омразата“.

„Толерантност е и една от основните ценности на Европейския съюз още от създаването му. И продължава да бъде ценност и до днес. Толерантност е онова качество, което притежават само хуманните и демократични общества, тя означава свобода, справедливост. Толерантността е онзи най-мощен двигател на човешкия прогрес, който заличава противоречията и потушава конфликтите. Толерантността е най-сигурния белег, с който се отличават истински интелигентните хора. Всичко това и ширещото се използване на езика на омразата в ежедневието ни мотивираха екипа ни да представи тази изложба. Защо с молитви – защото без вяра няма любов, а без любов няма толерантност, няма мир, няма бъдеще“, каза при откриването Събчева. Тя подчерта още: „И макар изложбата да представя молитви на 5 езика, държа категорично да заявя, че нейната цел не е насочена само към религиозната толерантност. Напротив – с нея искаме да провокираме необходимостта от толерантност в ежедневието ни – да изслушаш опонента си, да даряваш, вместо да отнемаш, да помагаш, вместо да унищожаваш, да правиш добро, да водиш вместо да заповядваш,  да пазиш вместо да унищожаваш, да бъдеш честен в делата си и почтен към хората, да обичаш ближния си… все съвети, намерили място във всички религии“.

Ваня Събчева благодари на Радост Николаева от Арт движение „Кръг“, партньори в инициативата.

„Изложбата представя визуални пана и информационни материали на църковнославянски, арабски, турски, иврит и арменски езици с популярни молитви, изпълнявани и като песнопения в конкретни религиозни празници. Във всяка от тези религии простите молитви са също толкова ефективни, колкото и най-цветистите. Всяка от религиите и техните свещени книги – Старият, Новият завет и Коранът – съдържат насоки за по-съвършено общество, правилно човешко поведение и справедлива икономическа система. Множество световни примери доказват взаимната почит между религиозните системи и вярващите“, поясни Николаева.

Тя подчерта, че денят не е случаен – на 10 юни се чества Деня на всички светии. В изложбата са включени визуалното пано по Псалом 140 „Да исправитса молитва моя”, която се изпълнява на Вечерня по време на християнския Великден, изписано в превод на български и в църковнославянски оригинал, „Молитвата на Пророка Мухаммед, която обхваща всички останали молитви”, изписана на ръка в оригинал на арабски и в превод на турски и български. Посетителите на изложбата, която ще остане седмица във фоайето на Областна администрация, ще видят и арабския оригинал на Фатиха – централната сура от Корана в Ислямската молитва, както и пано с молитвата „Хайр мер“ (Отче наш) на арменски език и ще видят оригинално изображение на еврейската Пасхална Агада от 14 век – книга, която се чете по всяко време на големия еврейски празник Пасха и разказва за Изхода от Египет, за освобождаването от робството. В нея се казва: „Всяко поколение трябва да се чувства така, сякаш и то сега се освобождава от робството”.

На Деня на всички светии ние си спомняме за Христос, който възвести учението Си не за ангели и за съвършени същества, а за грешната човешка природа, защото които са първи по преценката на света, според Божията отсъда може да се окажат последни, а които наглед и по преценката на хората са последни, според Божия праведен съд могат да се окажат първи, поясни още Радост Николаева.

Паната остават собственост на Областна администрация и ще се търси място за тях като постоянна експозиция.

 

Related Articles

Back to top button