„Седмица на отворените врати” за безплатни профилактични прегледи

за риск от туберкулоза в БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА-Троян

БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА-Троян обявява  „Седмица на отворените врати” за безплатни профилактични прегледи  за риск от туберкулоза.

от 24.06.2019 г. до 28.06.2019 г.

от  8:30 ч.  до 13:30 ч.  

Прегледите ще се провеждат  в ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИЯ КАБИНЕТ на лечебното заведение!

За справки  тел: 0670 6 27 01, 6 27 02 /вътр.111 и 114 /

Целта на инициативата е да се прекъсне веригата за предаване на инфекцията, да се  повиши обществената информираност за заболяването“туберкулоза“, да се улесни достъпа до здравни услуги и да се популяризира здравословния начин на живот

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА ,д.м.

Управител на „СБАЛББ-Троян” ЕООД

Тагове
Back to top button
Close