Стефани Лалева: Бъди активен – не реактивен!

На 25 юни 2019 в залата на хотел „Ловеч“ се състоя поредна работна среща с младежката група по проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“.
На срещата младежите бяха запознати с механизма за проследяване на реално взаимодействие между гражданите и институциите.
В работни групи се проследи реално до каква степен общините в област Ловеч спазват основния принцип на доброто управление – откритост и прозрачност чрез оценка на официалните им сайтове.
В края на работната среща всички се обединиха около заключението, че за да има добро управление, трябва да има както добре работещи администрации,така и активност от страна на гражданите. Участието на гражданите в процеса на формиране на политики, вземане на решения и мониторинг на политики, е условие за открито, отговорно и ефективно управление.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button