Въведе се забрана за движение на каруци в Троян

Благодаря на всички общински съветници, които подкрепиха промените в наредбата

Въведе се забрана за движение на каруци в Троян
Въведе се забрана за движение на каруци в Троян

Дълго обсъждана и изведена почти на върха на копието, тема за въвеждането на ограничителни режим и забрана за каруците на територията на гр. Троян. Това по същество е един малък успех срещу статуквото. Изстрадан и дълго борен с политическите ни реалности успех. Каруците са не само анахронизъм, които не се вписва цивилизационно в съвремието ни. Те крият опасности и вреди за хората в града, носят мръсотия и циганизация. Сегашните текстове уреждащи режима на ППСЖТ /каруците/ в Закона за движение по пътищата също са нелепи и неотчитащи съвременните ни реалности. Съвсем лаконично по долу ще маркирам няколко от многото пороци в ЗДП.

Съгласно ЗДП всички водачи на превозни средства трябва да минат задължително обучение. Трябва да са правоспособни е точната дума в закона. Никоя правна норма не урежда задължение за задължителни курсове за каруцар и съответното полагане на изпит за правоспособност. Нещо повече, няма вменено изискване за водача на ППСЖТ да е грамотен. Може да не познава цифрите или буквите, въпреки това ЗДП не му забранява да участник в движението по пътя, наред с всички останали правоспособни и грамотни участници. Как като водача на каруца е неграмотен, се питам аз същия ще спазва общовалидните правила за движение по пътищата на страната?

В закона е уредено деца под 12 години да могат да управляват каруца. Същото е записано там под условие, ако с тях има придружител, който е на 16 години“.

Няма изрична забрана за управление на каруци от лица в нетрезво състояние! Няма вменено задължение за плащане на пътни такси и данъци!

Няма вменено задължение за сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, което поражда опасност за всички участници в движението. При ПТП с виновен водач на ППСЖТ, отговорността се носи само от водача, а не от застрахователна компания, което крие съществен риск при установена несъстоятелност на виновника, потърпевшия да остане необезщетен и т.н……

Всичко това поставя в  условия на повишен риск и усещане на неравнопоставеност всички участници в движението. Питам се, колко още трагични случай в страната трябва да се случат за да се задейства „демократичната“ ни законотворческа държавна уредба?

Поради горните и много други още причини бяха насочени приетите промени в Наредба 2 засягащи каруците в Троян. Постигане на събираемост на глобите и търсения възпитателен ефект от действащите норми в наредбата.

Но по конкретно на Сесията на  ОбС Троян на 29.05.2019г бяха приети следните промени:

Въведе се забрана за движение на каруци в гр. Троян с изключение на транзитно преминаващите такива по строго определено надлъжно и напречно трасе и то само за времевата рамка от 13ч. до 15ч.

С тази норма ограничаваме до минимум риска от каруци към всички участници в движението по пътната мрежа на гр. Троян. Именно в тази насока към намаляване на този риск е въвеждането на часово ограничаване за движение на каруци в Троян. Може би мнозина ще попитат защо не заложихме тотална забрана. За да може такава забрана да се въведе е нужна и преди това законодателна промяна в ЗДП. Това което приехме е максимума ограничения които можем да въведем без да превишим правата си като общински съвет.

Въведе се задържане на каруцата до заплащане на глобата в отредено със Заповед на Кмета място.

Въвеждането на репатрацията на каруците цели да постигне събираемост на глобите и търсения възпитателен ефект от действащите норми в наредбата. Какъв е смисъла от една санкция, ако наказания знае, че няма механизъм който да го накара да я плати. Със задържане на каруцата, механизма за плащане е налице. На нарушителя ще му излезе далеч по евтино да плати глобата, отколкото да си купува нова каруца. Убеден съм че след няколко случая на репатрация на каруци, ще се постигне търсения възпитателен ефект и града ни ще се отърве от тази напаст.

В заключение считам, че с приетите поправки ние взехме едно добро циливизационно решение, което дава надежди и занапред. Благодаря на всички общински съветници, които подкрепиха промените в наредбата, преодоляха обществено политическите ни различия и гласуваха забраната!

Николай Тодоров

Общински съветник

 

Свързани статии

Back to top button