Trending

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСЯГАЩА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Започват проверки за авторските права на    музика

 Всяко заведение, бар, ресторант, хотел и т.н. трябва да има уредени такива, за да изпълнява музика.

Новото изменение и допълнение на чл. 98в1 в Закона за авторското право и сродните му права, обнародван в „Държавен вестник“ бр. 28 от 29 март 2018г. касае търговските и туристическите обекти  по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма.

            Законът е обнародван на 29 декември 2018 г. и влиза в сила девет месеца след датата на обнародването му. Кметовете на общините имат задължението да упражняват контрол върху търговските и туристическите обекти за предварително уредени права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях.

          Лицата, стопанисващи търговски и туристически обекти, са длъжни да предоставят при поискване най-малко веднъж годишно документи, доказващи отстъпените им права за публично изпълнение. При установяване на  нарушения на лицата, които стопанисват търговските или туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, се налага имуществена санкция в размер от две хиляди до десет хиляди лева.

         Цялата информация относно видовете права и начините на уреждане може да бъде намерена в информационните материали на интернет-страницата на Министерството на културата.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСЯГАЩА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСЯГАЩА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

Related Articles

Back to top button