Важно! Промените в ТЕЛК вече са обнародвани

От 11 юни 2019 г влиза в сила Постановлението за поредната промяна на наредбата за медицинската експертиза  прието от МС на 6 юни  т.г, пише  Гергана Караилиева във Фрамар.бг, цитирано от mh.government.bg

От здравното ведомство обясняват, че промяната е в резултат на анализа за въздействието, което има действащата в момента наредба. Изводите са, че е нужно прецизиране на текстовете.

Според МЗ поредните корекции ще направят по-ефективен контрола на вписаните в експертното решение заболявания. До момента в тях не се отбелязваше кодът на конкретното заболяване според Международната класификация на болестите, вписването му сега ще гарантира по-голяма прецизност.

Според промените  когато човекът е с две или повече увреждания и най-малко две от тях са с определен процент на трайно намалена работоспособност или степен на увреждане от и над 50%, оценката се определя чрез най-високия процент за най-тежкото увреждане, а към него се прибавят 20% от сбора на процентите за всички съпътстващи увреждания.

В нов раздел е посочено, че в експертното решение се вписват процентът на трайно намалена работоспособност и кодът на заболяването, а в мотивите към него се включват съпътстващите увреждания.

За хората, които се явяват пред ТЕЛК, е нужно да знаят, че процедурите, които са започнали и все още не са приключили до влизането в сила на постановлението, ще бъдат довършени по следния начин – по реда на сегашното постановление пред ТЕЛК, а по досегашния ред пред НЕЛК.

И още една важна подробност, която има отношение към хората, които са освидетелствани или са минали процедура на повторно освидетелстване от 3 август 2018-а до влизане в сила на сегашния документ. Те имат право да поискат преосвидетелстване и могат да подават своите заявления от днес в продължение на един месец

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button