Заповед за Каблешковите тържества в с.Чифлик

Заповед № 608/ 04.06.2019 г.

Заповед на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на Наредба №1 на Община – Троян и ЗДвП, с оглед осигуряване охраната на обществения ред и постигане оптимална организация на движението във връзка с провеждането на Каблешковите тържества в с.Чифлик.

1.ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Тодор Каблешков“ в с. Чифлик, от кръстовището на същата с ул. „Калчевска“ до кръстовището на улиците „Тодор Каблешков“, „Калчевска“ и „Никола Войновски“, за времето от 19.00 часа до 23.00 часа на 07.06.2019 г.

2. В неотложни случай РАЗРЕШАВАМ движението на ППС през горепосочения период и участък след изричното разрешение на органите на РУ – Троян.

3. Движението на ППС за и от Курортен комплекс с. Чифлик да се по осъществява по ул. „Калчевска“ в същото село.

4. Посетителите на придвижващи се с ППС да бъдат насочвани към обособените паркинги. Да не се допуска паркирането на превозни средства в района, на провеждането на Каблешковите тържества в с. Чифлик.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ  –Троян.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица – управители на търговски обекти, хотели, къщи за гости, заведения за хранене и развлечения, чрез Кметовете на с. Бели Осъм и с. Чифлик.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button