Тенденция

„Дизайн арт – КИК“ ООД гр.София – победител в конкурса за идеен проект на спортна зала в Троян

Троянци заеха трето място

"Дизайн арт - КИК" ООД гр.София - победител в конкурса за идеен проект на спортна зала в Троян
Проектите  – победителите

На 30 април  2019 год.Община Троян обяви процедурата за конкурс за идеен проект за спортна зала в града. Днес, 07.07.2019 год.,  в присъствието на журналисти и медии бяха отворени проектите за Многофункционална спортна зала.  „До отваряне на  проектите имаше пълна анонимност.  Ние ги знаехме  като проект 1, 2, 3 и тн.  Номерацията бе направена според входиране на конкурсните работи“, сподели инж.Хитров. Чак днес се разбра кой проект от кого е правен, продължи той.

Общата стойност на наградния фонд на обявения конкурс е 10 000 лв.  Журито в състав: председател арх. Боян Кръстев, членове: арх. Емил Дечев, арх. Тошо Станев, инж. Николай Хитров и инж. Мария Василева   определиха  за победител  проектът на „Дизайн арт – КИК“ ООД София, който е с 88.90 точки и ще получи за награда 5 000 лв,. 56,83 точки е събрал проектът на „Проарх“ АД от столицата и 3000 лв Бронзовия медалист  е местното студио „Троянарх“ ЕООД ,  чийто проект има 49.98 точки, който взима 2000 лв.

                 За проект №4  комисията е сметнала,че има добро решение. И много малко не е достигнало да бъде оценена с максималния брой точки. Също така мнението на всички е, че има баланс между  всички аспекти и архитектите от Архитектурно студио Дизайн арт – КиК ООД София основно и подробно са разработили концепцията, която се желае. Изпълнени са всички изисквания на Община Троян. А именно реализиране на игрално поле с „чисти” размери 36,00х21,00 м. с възможност от три страни около него да се организират 600 седящи места за зрители. Проектантите също са взели предвид ,че теренът е с наклон на изток. Денивелацията дава възможност за оптимално полезен обем, включващ две нива. Теренът дава възможност за транспортен достъп до приземния етаж, който ще се ползва само за тренировки – до него ще имат достъп само спортисти, треньори и служебни лица, свързани с функционирането на обекта. За Строително-монтажни работи (СМР)предлага сумата от 2 907 475 без ДДС , а за инвестационния проект – 98 000лв без ДДС

         Проект №3  на „Проарх“ АД София е с почти 1/3 по-малко точки от победителя(56.83). Журито е сметнало, че решението е оригинално, но е доста разточително, комуникацията е неубедителна. СМР – 3 990 000 лв и инвестационен проект – 120 000 лв . Цените са без ДДС.

    „Троянарх“ ЕООД Троян  на инж.Пенко Терзиев и техния проект №2 има събрани точки  49.98. Членовете на журито смятат, че тяхното творение  е много добре обмислен и композиран, но има слабости във функционалното разпределение.   Точките на разпределение за двете нива  не са функционални. За СМР  те са сметнали,че са необходими 2 916 667 лв, а за инвестиция в проекта  – 76 500лв. Цените са без ДДС

Останалите проекти  са съответно с 48 точки  – проект №5, 30 – №1,  25.25 – №6 и съответно на последно място –  №7 с 20 точки. Някои не са предложили какви финансови средства ще са необходими за  Строително-монтажни работи (СМР).

Целта на конкурса бе при конкурентен принцип, Община Троян да получи концепция Обемно-градоустройствено проучване за Многофункционална спортна зала, предвидена за реализиране в кв. 88 по плана на град Троян, на площ от 5030 кв. м., избрана от независимо жури, с присъждане на награди. Целта е чрез конкурса да се намери оптимално решение за оползотворяване на потенциала на имота и прилежащия терен – обслужваща улица.

Предстои на победителя да бъде възложено изготвянето на работен проект  въз основа на одобрената идейна концепция

 

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button