ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ В ЛОВЕЧ ТОЧНО РАЗПОЗНАВАТ ХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Личните лекари в Ловеч точно разпознават хематологичните заболявания, мислят в тази посока и прецизирано насочват пациентите си за консултация с хематолог. Това е изводът от второто посещение на кампанията „Попитайте хематолога“ в Ловеч, чиято цел е именно да засили информираността на общопрактикуващите лекари за хематологичните заболявания. Еднодневни консултации в града проведе д-р Виктория Върбанова, специалист-хематолог от ВМА. Само 1-2 от пациентите нямаха сериозни проблеми, останалите бяха насочени за допълнителни изследвания. 

„Мислех, че броят на пациентите ще е по-малък, тъй като предната кампания беше съвсем наскоро и допусках, че по-голяма част от населението, което е имало нужда от хематолог е минало на първата вълна. Учудващо се оказва, че напротив – има още пациенти, които наистина имат нужда от специализирана хематологична консултация и насочване към хематологична клиника за диагностично уточняване. Изненадата ми е големият брой пациенти въпреки първата вълна и относително малкото население на града“, сподели д-р Върбанова. 

 

Пациентите бяха записани предварително от личните им лекари – целта бе да се насочат хора с неуточнени хематологични диагнози, или със съмнения за хематологични заболявания. Хематологичните заболявания са редки, протичат почти без симптоми и е трудно за пациент сам да прецени, че има нужда от подобна консултация. 

„Хематологичните заболявания могат да бъдат доброкачествени и злокачествени. Нашите усилия са насочени най-вече към ранното откриване на злокачествените заболявания – тези, които хората наричат  рак на кръвта. Възможностите за лечение, резултатите и прогнозата са по-добри при ранно поставяне на диагнозата. За това е важно да се знае че макар и редки, тези заболявания съществуват, има съвременни начини за лечение с много добри резултати. Пациентите също трябва да бъдат обучени, че когато имат оплаквания, които са свързани с неразположение, температура в следобедните часове, обща отпадналост, отслабване на килограми, сърбеж по кожата, трябва да ги споделят със своя лекар. Всяко  излизане от нормалното му здравно състояние, е аларма и трябва да я сподели с лекаря си“, добави д-р Върбанова. 

 

Кампанията се организира от Институт за здравно образование и Българско медицинско сдружение по хематология, с подкрепата на водещи университетски хематологични центрове: ВМА, УМБАЛ „Св. Марина Варна“, НСБАЛХЗ София, УМБАЛ „Св. Георги Пловдив“.  Организаторите отправят своите благодарности за съдействието към РЗИ – Ловеч, Сдружението на ОПЛ в Ловеч, Община Ловеч и МЦ „Ловеч“. Още информация за кампанията на сайта на Института за здравно образование.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button